0
Knihy vydavateľstva: Obzor
Zobraziť zoznam všetkých vydavatelstiev.
Od autora Obzor máme pre Vás v ponuke 432 titul(ov).
Sort by:
Lists:  123456 next >>
Medzi zemou a nebom
novinka


Rébuffat Gaston  Obzor  1965

(E3) Známý francouzský horolezec a horský vůdce Gaston Rébuffat popisuje vznik a natáčení filmu Mezi zemí a nebem, součástí knihy je i komentář k filmu a popis jednotlivých výstupů v Alpách, kniha je doplněná spoustou nádherných černobílých

Cena: 9.50 EUR    
Skladom
Sprav si to v byte sám


Čavojský, Petřivý  Obzor  1969

(D4) Knihu delíme na tri časti. V prvej oboznamujeme čitateľov so založením domácej dielničky, s materiálmi, nástrojmi a základnými pracovnými, technickými a konštrukčnými postupmi pri práci s drevom, kovom a ostatnými materiálmi V druhej a

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Encyklopédia jazykovedy


Mistrík Jozef  Obzor  1993

(R1) Priekopnícke a unikátne dielo slovenských jazykovedcov. Obsahuje vyše 2000 hesiel z týchto oblastí: morfológia, lexikológia, fonetika a fonológia, syntax, štylistika, všeobecná jazykoveda, rétorika, dejiny jazyka, osobnosti, inštitúcie

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Hrady na Slovensku


Fialová, Fiala  Obzor  1966

(A4) Veľká publikácia o slovenských hradoch približuje ich vznik a dejiny, sprevádzané bohatou čb prílohou.

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Spomienky účastníkov druhého odboja v Gemeri
Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Nitra


Fojtík Juraj  Obzor  1978

(A4) V monografii získa čitateľ základné informácie o všetkých oblastiach života mesta v prírodných, hospodárskych aspoločensko-kultúr nych podmienkach v jednotlivých etapách vývoja. Práca je rozdelená na niekoľko základných častí. V úvodno

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Vajnory - Vlastivedná monografia


Podolák Ján  Obzor  1978

(A3) História, hmotná kultúra, zvyky, folklór, nárečie...

Cena: 19.50 EUR    
Skladom
Revúcke gymnázium (1862-1874)


Gallo Ján  Obzor  1969

(C3) Dňa 16. septembra 1862, takmer rok pred založením Matice slovenskej, otvorili v Revúcej - Slovenské evanjelické a. v. gymnázium, ktoré sa stalo prvou strednou školou v celej histórii Slovákov, na ktorom sa až do roku 1918 vo všetkých p

Cena: 9.50 EUR    
Skladom
Premeny slovenského ochotníckeho divadla


Štefko Vladimír  Obzor  1984

(D3) Táto publikácia nemá suplovať dejiny slovenského ochotníckeho divadelníctva v rokoch 1918 - 1945. Sústreďuje sa iba na vystihnutie základných spoločenských aspektov dozrievania fenoménu ochotníckeho divadla, ktorý v slovenskej divadeln

Cena: 5.00 EUR    
Skladom
Rača - Vlastivedná monografia


Podolák Ján  Obzor  1989

(A4) Monografia o prímestských obciach Bratislavy. Obsahuje výsledky vlastivedného výskumu Rače, ktorý sa organizoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave za spolupráce niektorých ústavov Slovenskej akadémie vied. Slov

Cena: 14.90 EUR    
Skladom
Zázraky a tajomstvá v prírode


Morris Rick  Obzor  1991

(O52) Kniha prináša vzrušujúci a podrobný pohľad na množstvo prekvapujúcich, záhadných a dosiaľ nevysvetlených stránok prírody. Je rozdelená do šiestich častí: 1. časť - Zázraky a tajomstvá morského života, 2. časť - Zázraky a tajomstvá živ

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Rastlinstvo Považskobystrického okresu


Runkovič Gejza  Obzor  1975

(B3) Táto publikácia, ktorá sa podrobne zaoberá opisom z botanického hľadiska vzácnych a chránených rastlín na území okresu Považská Bystrica, sleduje všespoločenský užitočný cieľ poznávať, chrániť a obľubovať si krehké krásy prírody. Jej c

Cena: 6.90 EUR    
Skladom
Slovenské poľovnícke signály


Kolektív  Obzor  1970

(F4) Brožúrka obsahujúca slovenské poľovnícke signály pre lesnicu, slávnostné fanfáry pre lesné rohy a pochod slovenských poľovníkov "K horám" a Poľovníkovu rozlúčku. Autori: Pavel Poruban (text), Tibor Andrašovan (hudba).

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Život a stres


Selye Hans  Obzor  1966

(D2) Rozpráva umne, živo a osobne nielen o tom, čo stres je a nie je, ale aj o tom, ako sa Selye tohto objavu dopracoval, ako ho možno využiť pro väčšie telesné i duševné zdravie človeka. No premietol túto biologickú zákonitosť aj do spoloč

Cena: 18.50 EUR    
Skladom
Peklo v raji - Objavenie a zánik tichomorských kultúr


Ziehr Wilhelm  Obzor  1984  Periskop

(B2) Z obsahu: Prichádzajú Európania, Konfrontácia dvoch svetov, Hrôzy civilizácie, Vraždenie a zabíjanie, V znamení kolonializmu, Starí a noví bohovia, Prevýchova v misiách, Cesta k rezignácii, Menšina vo vlastnej krajine, Kulty nádeje a z

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Piráti nad oblakmi


Blažej, Mojžiš  Obzor  1982  Periskop

(K21) Karol Habsburský v roku 1921 podplatil pilota. Ďalší vzdušní piráti namiesto peňazí použili vyhrážky, pištole, výbušniny. Uniesli už vyše 500 lietadiel, takmer 20 000 lietadlám únosom či atentátom hrozili. Pri teroristických činoch pr

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Erby a vlajky miest v Slovenskej republike


Kolektív  Obzor  1991

(D5) Kniha opisuje vznik a vývoj mestských erbov, prácu heraldickej komisie a ponúka predovšetkým katalóg mestských erbov a vlajok.

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Pamätnica Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku


Vančo Stanislav  Obzor  1972

(F4) Kniha, ktorá vychádza pri príležitosti polstoročného jubilea založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Kapitoly: Apoteóza na polstoročnicu bývalej Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku 1922-1972, Vývoj hasičstva na Slovensku o

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Exemplifikácia - Vzory a modely v živote človeka


Grác Ján  Obzor  1990

(Kom14) Ako preniknúť do psychologickej podstaty príkladu, a tak prispieť k účinnejšiemu využívaniu jednej z najstarších metód medziľudského ovplyvňovania? Na túto základnú otázku dáva odpoveď syntetická monografia nášho popredného pedagogi

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Rozlúštené tajnosti tretej ríše


Bezymenskij Lev  Obzor  1983

(L41) Na niekoľkých dôležitých politických udalostiach z 30. a 40. rokov, spracovaných podľa tajných nacistických dokumentov a rozprávaní očitých svedkov, odhaľuje autor pozadie plánov hitlerovského Nemecka na ovládnutí sveta. Odkrýva spoji

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Západné Slovensko 3. (zborník)


Pál Ladislav  Obzor  1976

(O1) Vlastivedný zborník múzeí západoslovenského kraja.

Predaný. Možete sledovať naskladnenie produktu.
Sledovať tento produkt 
Lists:  123456 next >>


This website uses cookies. By continuing to browse this website you without changing the settings of your web browser to accept cookies to use cookies.
For more information about our cookies and their use.  Ok