0
Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

2. Povinnosti predávajúceho

3. Povinnosti kupujúceho

4. Dodacie podmienky

5. Spôsob platby

6. Poštovné

7. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

8. Ochrana osobných údajov

9. Alternatívne riešenie sporov RSO

 


1. Spôsob objednávania

Objednávať môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu antikvariat@knihaantik.sk, kde uvediete kód tovaru, presný názov tovaru, spôsob doručenia, spôsob platby, vašu adresu a telefónne číslo. Pri objednávkach uprednostňujem online objednávku.

2. Povinnosti predávajúceho
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. V prípade, že objednané množstvo nebude sedieť s počtom tovaru na sklade, bude zákazník telefonicky kontaktovaný.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Na požiadanie vyhotovím foto zasielaných kníh (tovaru), aby sa zákazník presvedčil o stave dodaného tovaru.


Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4. Obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom.

5. Výber tovaru zákazníkom.


3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám to bezodkladne oznámiť a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru!


4. Dodacie podmienky

Tovar pripravujeme na základe vašich objednávok priebežne a odosielame kuriérom Slovenskej pošty. Zároveň vás chceme upozorniť, že niektoré tituly, ktoré máme v ponuke, môžu byť už v čase vášho objednania vypredané. Keďže aktualizáciu ponúkaného tovaru si musíme robiť sami a nie vždy sa nám podarí všetko skontrolovať a následne tak označiť ako vypredané. Preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie ak Vám oznámime, že niektorý titul je vypredaný.

V prípade, že niektorú z objednaných kníh nemôžme dodať, pošleme len ostatné objednané knihy (na čo vás vopred upozorníme telefonicky, alebo mailom), ktoré máme, a k chýbajúcim, ktoré sú vypredané, sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tieto knihy, alebo ak sa dohodne inak.

O odoslaní Vašej objednávky, budete informovaný formou e-mailovej správy, kde bude uvedené číslo zásielky a odkaz na stránku, kde môžete zásielku sledovať.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 pracovných dní od doručenia správy o odoslaní zásielky na vašu adresu, odporúčame sa informovať na vašej pošte s číslom zásielky, ktoré bude uvedené v správe o odoslaní. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. 

Ďalšie informácie na stránke: http://www.knihaantik.sk/dodacie-podmienky/

Rezervácia kníh:

V prípade, že si chce zákazník knihy rezervovať a doplniť objednávku, tak rezervácia kníh pred odoslaním je možná najviac po dobu 7 dní. V objednávke treba uviesť do poznámky, že sa jedná o rezerváciu kníh. Po uplinutí 7 dní od prvej objednávky vás upozorníme na dokončenie objednávky.


5. Spôsob platby

1. Poštou na dobierku. (Za tovar zaplatíte pri preberaní zásielky)

2. Prevodom na účet. (Za tovar zaplatíte vopred na účet)

3. Hotovosť pri osobnom preberaní objednávky

 

6. Poštovné

Free shipping is valid only for shipments delivered in Slovakia.

Ak objednávka presiahne sumu 40€, tak poštovné neplatíte. (Platné len pre zásielky vrámci Slovenska, alebo doručenie do Českej Republiky cez zásielkovňu).

1. Dobierka

Za tovar zaplatíte pri preberaní zásielky. Dobierka je spoplatnená podľa cenníka prepravnej spoločnosti. (prečítať Dodacie podmienky)

2. Prevodom na účet

Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú na Slovensko je rozdelená na: Slovenskú poštu, alebo Zásielkovňu. (prečítať Dodacie podmienky)

Po zaslaní objednávky s platbou na účet vopred, vám príde mail s potvrdením o stave vašej objednávky a cene, ktorú uhradíte na účet.

Pri platbe na účet uvádzajte variabilný symbol číslo objednávky, prípadne dajte do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko objednávateľa (objednávka cez mail, SMS, alebo telefónom). Číslo účtu vám príde v potvrdzujúcom emaile.

 

Ďalšie informácie na stránke: http://www.knihaantik.sk/dodacie-podmienky/

 

 

7. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Podmienky zrušenia objednávky:

Zrušenie objednávky pred odoslaním prijímam výučne formou SMS, alebo telefonicky na čísle +421 905 764 006. 

Objednávka sa automaticky zruší a tovar sa vráti späť na predaj aj v prípade neuhradenia kúpnej ceny do 5. dní na účet (pri zvolení platby vopred na účet, alebo osobného odberu) od potvrdenia objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa zákona č.102/2014 §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 14 pracovných dní. Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje pri oprávnenom odstúpení od zmluvy vrátiť celú sumu za tovar kupujúcemu a to najneskôr do 14-tich dní bankovým prevodom na účet kupujúceho. (http://www.knihaantik.sk/reklamacny-formular/)

 

8. Ochrana osobných údajov (Viac na stránke: http://www.knihaantik.sk/ochrana-osobnych-udajov/)

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.knihaantik.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fakturačné údaje
   - Meno a priezvisko / Obchodný názov
   - Adresa trvalého bydliska / sídla
   - IČO, DIČ

Údaje pre doručenie
   - Meno a priezvisko príjemcu
   - Adresa doručenia

   - Telefónne číslo
Kontaktné údaje
   - Meno kontaktnej osoby
   - Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
   - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, informovaní o novinkách a akciách (
Newsletter)

 

9. Alternatívne riešenie sporov RSO

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na antikvariat@knihaantik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 033/5512 689

          033/5512 690

fax č.: 033/5512 656

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.1.2021.Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok