0

Finančné právoFinančné právo

Book code:0030820
Author:Králik, Jakubovič
Year of publication:2004
Publishing:Veda
Language:Slovenský
Binding:Mäkká
Number of pages:725
Book Status:5 - Ako nová
Availability: 1
Your price :10.00 EUR  
Add to Cart:  ks

Product description

(C4) Účelom tejto učebnice je poskytnúť ucelený pohľad na právnu problematiku finančného práva - v texte tvoria značný rozsah poznámky pod čiarou k textu: ich význam je nesporný, lebo majú za úlohu priblížiť čitateľovi analyzovanú právnu problematiku, a to odkazmi na občianske právo hmotné, občianske právo procesné, obchodné právo, konkurzné právo, správne právo, pracovného právo a právo trestné...

 
Related products
This website uses cookies. By continuing to browse this website you without changing the settings of your web browser to accept cookies to use cookies.
For more information about our cookies and their use.  Ok